Rasfoire documente

Decizia 183/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 şi ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) şi (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 şi ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 180/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 181/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 182/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 184/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Codul familiei

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 197/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 314/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008