Rasfoire documente

Decizia 253/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 216/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă şi ale art. 15-21 şi 23-27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 222/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 223/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10^1, art. 12 alin. (6) şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 236/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 242/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 263/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 297/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Decizia 299/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 243 din 28-mar-2008