Rasfoire documente

Decizia 241/2008 privind procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Ordinul 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Hotarirea 336/2008 pentru aprobarea organizării expoziţiei ''agRO - România. Tradiţii şi recunoaştere'' la Bruxelles, în perioada 31 martie - 2 aprilie 2008

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Hotarirea 338/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea proiectului de investiţie în infrastructura de transport ''Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a''

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Hotarirea 346/2008 pentru modificarea anexei ''Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi'' la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Ordinul 157/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Ordinul 917/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008