Rasfoire documente

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Tarifului intern de călători

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Muntenia Sud'' - S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Muntenia Sud'' - S.A.

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Ordinul 381/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Tarifului intern de călători

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Decretul 407/2008 pentru promulgarea Legii privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 315/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de teren situate în comuna Folteşti, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 316/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 317/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 318/2008 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Hotarirea 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008

Ordinul 375/2008 privind admiterea încrucişării utilajului RPM 2002 în lucru cu trenuri formate din vagoane CSI transpuse de gabarit 1-VM

publicat in M.Of. 240 din 27-mar-2008