Rasfoire documente

Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Decretul 5/2008 pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Legea 5/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Decretul 6/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Legea 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Decretul 7/2008 pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Legea 7/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Decretul 8/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008

Hotarirea 7/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2008