Rasfoire documente

Hotarirea 337/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 60/2008 privind numirea doamnei Florea Gherghina în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 62/2008 privind revocarea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Nucleare

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 63/2008 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Nucleare

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Hotarirea 327/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ilie Gavril Bolojan ca urmare a demisiei din funcţia publică de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Hotarirea 328/2008 privind trecerea domnului Berca Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Hotarirea 329/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Banţa Victor

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Hotarirea 331/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Alba, domnul Covaciu Cosmin Adrian, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 58/2008 privind trecerea domnului Popescu-Bejat Ştefan-Marian din funcţia publică de prefect al judeţului Gorj în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 59/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Decizia 61/2008 privind numirea doamnei Gheorghe Anghel Raluca-Olivia în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Ordinul M.21/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie ''Romavia'' - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Ordinul 210/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2008

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Ordinul 476/2008 pentru publicarea unor addendumuri la Acordul de finanţare privind Programul PHARE naţional 2005 pentru România, la Acordul de finanţare privind programele de cooperare transfrontalieră PHARE 2005 pentru România, la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional 2004 pentru România, la Memorandumul de finanţare PHARE 2004 privind Programul orizontal 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare în România şi la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional 2003 pentru România

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Ordinul 744/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie ''Romavia'' - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008

Ordinul 158/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie ''Romavia'' - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 247 din 31-mar-2008