Rasfoire documente

Hotarirea 335/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2008 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 244 din 28-mar-2008

Hotarirea 341/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 244 din 28-mar-2008

Hotarirea 347/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială ''Cupru Min'' - S.A. Abrud, Societatea Comercială ''Moldomin'' - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest'' - S.A. Deva, Societatea Comercială ''Băiţa'' - S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase ''Remin'' - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială ''Minbucovina'' - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

publicat in M.Of. 244 din 28-mar-2008

Decizia 225/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''CAVI - BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 244 din 28-mar-2008

Decizia 226/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''LEUMI BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 244 din 28-mar-2008