Rasfoire documente

Decizia 166/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi si drumuri naţionale

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 195/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 114/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 192/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 193/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 196/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 198/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008

Decizia 213/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 233 din 26-mar-2008