Rasfoire documente

Decizia 191/2008 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Ordinul 37/2008 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Legea 51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Decretul 385/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Norma din 2008 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Instructiunile 1/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Legea 52/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Decretul 386/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Decretul 411/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Hotarirea 311/2008 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Hotarirea 312/2008 privind transmiterea unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Hotarirea 313/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Hotarirea 314/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Ordinul 342/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008