Rasfoire documente

Decizia 185/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 187/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 188/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 189/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 33 alin. (2), (4) şi (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 202/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 218/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 233/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 259/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008

Decizia 261/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 239 din 27-mar-2008