Rasfoire documente

Legea 67/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Ordinul 147/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Legea 61/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 404/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Legea 62/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 405/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Legea 63/2008 privind modificarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 406/2008 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Legea 65/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 408/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Legea 66/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială ''Termoelectrica'' - S.A., Societatea Comercială ''Electrocentrale'' Bucureşti - S.A., Societatea Comercială ''Electrocentrale'' Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ''ROMAG-TERMO'', Societatea Comercială ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A., Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A., Societatea Comercială ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 409/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială ''Termoelectrica'' - S.A., Societatea Comercială ''Electrocentrale'' Bucureşti - S.A., Societatea Comercială ''Electrocentrale'' Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ''ROMAG-TERMO'', Societatea Comercială ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A., Societatea Comercială ''Complexul Energetic Turceni'' - S.A., Societatea Comercială ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Decretul 410/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Ordinul 252/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Ordinul 351/2008 privind unele măsuri de reorganizare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008

Ordinul 742/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2008