Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Legea 68/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 418/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 419/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 417/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 423/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 415/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 416/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 420/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 421/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decretul 422/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Decizia 200/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Hotarirea 325/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Hotarirea 326/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Alba

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Hotarirea 330/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Mocănescu Georgian

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Hotarirea 332/2008 privind numirea domnului Stan Constantin-Cătălin în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Ordinul A/2405/2008 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.799/2008 referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rezolutia 1799/2008 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.838-a întruniri

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 1.094/2004 privind conferirea unor decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 13 decembrie 2004

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.961/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2007 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, şi a tarifelor pentru energia reactivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008