Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Ordonanta urgenta 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Hotarirea 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Ordinul 26/2008 pentru modificarea Procedurii privind desemnarea entităţilor evaluatoare a conformităţii containerelor destinate protecţiei informaţiilor clasificate, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 174/2004

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Ordinul 27/2008 privind modificarea Cerinţelor minime pentru containerele destinate protecţiei informaţiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 443/2003

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Ordinul 28/2008 privind modificarea Procedurii de acreditare, desfiinţare sau reacreditare a componentelor Sistemului naţional de registre, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al informaţiilor Secrete de Stat nr. 192/2006

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008