Rasfoire documente

Legea 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 394/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 50/2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 403/2008 privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 45/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 379/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 384/2008 privind promulgarea Legii pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 54/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 388/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 55/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 389/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 56/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 390/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 391/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 392/2008 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 258 din Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 59/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decretul 393/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Legea 60/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Decizia 208/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Hotarirea 305/2008 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008

Hotarirea 307/2008 privind modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 ''Dezvoltarea unui sistem de supraveghere şi avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban - AIR AWARE''

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2008