Rasfoire documente

Legea 37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 371/2008 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 39/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 41/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 43/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 377/2008 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Ordinul 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de declarare a opoziţiei la nivel naţional

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Procedura din 2008 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Reguli din 2008 SPECIFICE privind modelul şi utilizarea logoului naţional

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 38/2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare ''Gojdu'', semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 372/2008 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare ''Gojdu'', semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 373/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 40/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 374/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 375/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Legea 44/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Decretul 378/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ''Roman'' - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale ''Roman'' - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008

Rectificare din 2008 la cuprinsul anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2008

publicat in M.Of. 227 din 25-mar-2008