Rasfoire documente

Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului - Republicare

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Legea 47/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Decretul 381/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Decizia 214/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Legea 48/2008 privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Decretul 382/2008 pentru promulgarea Legii privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Legea 49/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Decretul 383/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Ordinul 341/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Ordinul 3390/2008 pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 şi 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2008, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară Tehnologii pentru pregătire şi instruire practică şi discipline tehnologice din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008