Rasfoire documente

Decizia 171/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (4^1) şi (6) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008

Hotarirea 217/2008 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008

Hotarirea 247/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum şi a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008

Hotarirea 287/2008 privind modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008

Decizia 200/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''NC SERVICES BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008

Decizia 202/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''FOCUS BROKER ASIGURĂRI'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 212 din 19-mar-2008