Rasfoire documente

Hotarirea 294/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 30/2008 privind unele măsuri financiare

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Proiect de lege din 2008 pentru instituirea zilei de 5 mai ca Zi a Bărbatului şi declararea Zilei Femeii şi a Zilei Bărbatului sărbători legale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Hotarirea 309/2008 pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale ''Turism şi Agrement C.F.R.'' - S.A. de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordinul 46/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008