Rasfoire documente

Regulamentul 2/2008 al COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Ordinul 36/2008 privind tariful reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin Sistemul electroenergetic naţional

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Ordinul 281/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Hotarirea 190/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Hotarirea 297/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Hotarirea 304/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Ordinul 123/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Ordinul 317/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Ordinul 36/2008 privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2008 pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008