Rasfoire documente

Ordinul 43/2008 pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Hotarirea 232/2008 pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anii 2006 şi 2007 în temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Hotarirea 251/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Hotarirea 253/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Hotarirea 254/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Hotarirea 279/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ghica Ioan

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Decizia 43/2008 privind trecerea domnului Şendrea Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Decizia 44/2008 privind trecerea doamnei Curt Cynthia Carmen din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Decizia 45/2008 privind trecerea domnului Gigi Petre din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008

Ordinul 632/2008 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe'', aferentă operaţiunii 3.1.1 ''Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe'', domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 202 din 17-mar-2008