Rasfoire documente

Hotarirea 273/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008

Hotarirea 280/2008 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donaţie cu sarcini în favoarea statului român

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008

Hotarirea 259/2008 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008

Hotarirea 268/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008

Hotarirea 269/2008 privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008

Hotarirea 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 200 din 14-mar-2008