Rasfoire documente

Decizia 50/2008 privind numirea domnului Silviu-Cristian Popa în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 186/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 179/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 217/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 219/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 220/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 221/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 48/2008 privind numirea doamnei Doina-Florica Eniţă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Decizia 49/2008 privind numirea doamnei Maria Gheorghe în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Ordinul 341/2008 privind reglementarea modului de desfăşurare a traficului navelor de navigaţie interioară în rada Sulina şi în porturile Constanţa şi Midia

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008