Rasfoire documente

Procedura din 2008 de autorizare simplificată pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Hotarirea 278/2008 privind modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor din credite externe pe anul 2008

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Decizia 152/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Hotarirea 258/2008 privind preluarea unui drum judeţean din domeniul public al judeţului Maramureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Maramureş şi din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Ordinul 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Ordinul 297/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificată pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 25/2008 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 15 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 207 din 18-mar-2008