Rasfoire documente

Hotarirea 250/2008 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Bacău

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Procedura din 2008 pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 290/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''SOMACO'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 291/2008 privind aprobarea acordurilor de concesiune de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele E VII-1 Maramureş, E VII-4 Giurgiu şi E VII-5 Roşiori, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Petrom'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Legea 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ''Automobile Craiova'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Decretul 366/2008 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ''Automobile Craiova'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 275/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 288/2008 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nadeş-Prod-Seleuş-Sarmaţian VII, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''AMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 289/2008 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mureş Sm IV + Va, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''DEPOMUREŞ'' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Decizia 5/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor minerale de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul Apuseni I, judeţele Hunedoara şi Alba

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 12/2008 privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 5 martie 2008

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008