Rasfoire documente

Decizia 40/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45, art. 46 şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Decizia 107/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 1 şi art. 220 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Decizia 134/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Decizia 137/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Decizia 140/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6^1 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Decizia 142/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), precum şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008

Hotarirea 238/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Cluj Est''

publicat in M.Of. 193 din 13-mar-2008