Rasfoire documente

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 478/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii'', aferentă operaţiunii a) ''Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile'', domeniul major de intervenţie 1.1 ''Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 190 din 12-mar-2008

Ordinul 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă'', aferentă operaţiunii b) ''Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor'', domeniul major de intervenţie 1.3 ''Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

publicat in M.Of. 190 din 12-mar-2008