Rasfoire documente

Ordinul 599/C/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Ordinul 185/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Legea 23/2008 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Amendament din 2006 INSTRUMENTE DE AMENDARE a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinţa plenipotenţiară (Kyoto, 1994), de Conferinţa plenipotenţiari (Minneapolis, 1998) şi de Conferinţa plenipotenţiară (Marrakesh, 2002)

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Decretul 310/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Ordinul 265/2008 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii publice

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Hotarirea 111/2008 privind modificarea şi completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008

Ordinul 621/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii sociale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 194 din 13-mar-2008