Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 213/2008 pentru aprobarea denunţării Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2002 şi la Viena la 14 octombrie 2002

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 222/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 226/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 228/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, judeţul Olt, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 229/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum şi modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi comunale existente, situate în judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Hotarirea 230/2008 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 182 din 10-mar-2008