Rasfoire documente

Hotarirea 8/2008 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Decizia 1196/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 4/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bălu Marius, prin eliberarea din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 769/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 2/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Veneţia în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 1586/2007 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 1/2008 privind finanţarea proiectului ''Reprezentantul special al Guvernului României'' din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2008

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Legea 1/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Decretul 1/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 5/2008 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 1141/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2779/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Circulara 1/2008 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna ianuarie 2008

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2419/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură'' în cadrul axei prioritare ''Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Ordinul 2471/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008