Rasfoire documente

Ordinul 28/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Regulamentul 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Regulament din 2008 privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Hotarirea 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Hotarirea 246/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 607/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ''Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a'', judeţul Bihor

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Ordinul 409/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008