Rasfoire documente

Decizia 133/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 42/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 67/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3^2) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 102/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1, 3 şi 4^1, art. 172 alin. 2, art. 174 alin. 2 şi art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 185 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 111/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 112/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404^2 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 113/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008