Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Decizia 41/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Decizia 164/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Decizia 172/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 8 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Ordinul 144/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe'' în cadrul axei prioritare ''Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Ordinul 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Ordinul 580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe'' în cadrul axei prioritare ''Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008