Rasfoire documente

Regulamentul 5/2008 privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operaţional

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Legea 24/2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Decizia II/1/2005 privind organismele modificate genetic, adoptată la cea de-a doua Reuniune a părţilor, desfăşurată la Alma Ata, Kazakstan, la 25-27 mai 2005

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Codul Deontologic 1/2007 al profesiei de asistent social

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 356/2008 privind modificarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2008

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Decretul 311/2008 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şl accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Decizia 100/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6, 8 şi 10 din această ordonanţă

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Ordonanta urgenta 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008