Rasfoire documente

Decretul 317/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decretul 316/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decretul 318/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 110/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 128/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi art. 46 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 129/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 130/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 153/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Hotarirea 218/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Hotarirea 219/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Ordinul 514/2008 privind extinderea aplicării metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 153/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''UNION FIRST INSURANCE BROKERS'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Decizia 154/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''LIDA BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 172 din 06-mar-2008