Rasfoire documente

Hotarirea 208/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ungheni, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Decretul 307/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Legea 20/2008 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Legea 25/2008 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Legea 19/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Decretul 306/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Legea 21/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Decretul 308/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Legea 22/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Decretul 309/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Decretul 312/2008 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Hotarirea 201/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale ''Romtelecom'' - S.A.

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Hotarirea 205/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an''

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Hotarirea 206/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Hotarirea 207/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum judeţean situat în judeţul Dolj

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Hotarirea 210/2008 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Fundaţiei ''Kinderen in Nood'' din Olanda

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Ordinul 138/2008 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 143/610/2005 privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Ordinul 261/2008 privind înlocuirea secţiunii B. 6 ''Tarife abonamente'' din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Ordinul 398/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Ordinul 408/2008 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 143/610/2005 privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008

Ordinul 168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

publicat in M.Of. 170 din 05-mar-2008