Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Procedura din 2008 de control intern şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordinul 590/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordonanta urgenta 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Hotarirea 187/2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în străinătate

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Decizia 38/2008 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Decizia 39/2008 pentru numirea doamnei Vajda Borbala în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Decizia 40/2008 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordinul 258/2008 privind aprobarea Procedurii de control intern şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordinul 162/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008