Rasfoire documente

Legea 18/2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Acord de cooperare din 2004 între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora*)

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Decretul 294/2008 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Decizia 48/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Decizia 82/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Decizia 90/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 161 din 03-mar-2008