Rasfoire documente

Decizia 1190/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Metodologie din 2007 de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 1363/2007 privind înfiinţarea Aeroclubului Teritorial Caransebeş ca subunitate fără personalitate juridică, în compunerea Aeroclubului României

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 62/2007 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Decizia 1207/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 63/2007 privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2007

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 373/2007 pentru stabilirea Zilei aniversare a Oficiului Român pentru Imigrări

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 1354/2007 privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare pentru a organiza şi desfăşura forme de pregătire şi perfecţionare aprobate, în vederea obţinerii şi menţinerii valabilităţii brevetelor şi certificatelor de capacitate a personalului navigant

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 2496/2007 privind completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 2842/2007 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5633/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Piatra-Neamţ

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 1/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Decizia 1085/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''Platinum Broker de Asigurare-Reasigurare'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Ordinul 18/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008