Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor - REPUBLICARE*)

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Ordonanta 106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale - REPUBLICARE*)

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Decretul 313/2008 pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Hotarirea 10/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Hotarirea 212/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008

Ordinul 35/2008 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

publicat in M.Of. 168 din 05-mar-2008