Rasfoire documente

Hotarirea 198/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Cod din 1999 INTERNAŢIONAL pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Hotarirea 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Ordinul 75/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Ordinul 235/2008 privind acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.118(74), MSC.135(76) şi MSC.178(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din anii 2001, 2002 şi, respectiv, 2004

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Rezolutia MSC.88(71)/1999 privind adoptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Rezolutia MSC.118(74)/2001 privind Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Rezolutia MSC.135(76)/2002 privind Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Rezolutia MSC.178(79)/2004 privind Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Ordinul 237/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MSC.202(81) a Comitetului Securităţii Maritime din 19 mai 2006

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Rezolutia MSC.202(81)/2006 privind Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Ordinul 509/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Ordinul 63/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008