Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Statut din 2008 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Ordinul 425/2008 privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Hotarirea 204/2008 privind constituirea comisiilor pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice şi juridice în vederea exproprierii terenurilor pentru realizarea lucrării de interes naţional ''LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab''

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Decizia 41/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Ordinul 31/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008

Ordinul 503/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ''Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor'' în cadrul axei prioritare ''Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local'' din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

publicat in M.Of. 164 din 04-mar-2008