Rasfoire documente

Metodologie din 2008 privind finanţarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Hotarirea 184/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Decizia 76/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Hotarirea 164/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societăţii Comerciale ''EUROTEST'' - S.A. Bucureşti societate comercială de interes strategic şi transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la această societate comercială din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Ordinul 12/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Ordinul 63/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor şi termenelor de realizare a transferului competenţelor şi atribuţiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Naţională a Vămilor

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Ordinul 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative'', aferentă Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'', axa prioritară 2 ''Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare'', domeniul major de intervenţie 2.3 ''Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare'', operaţiunea 2.3.1 ''Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative''

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Lista din 2008 asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Huşi care primesc subvenţii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Huşi în anul 2008, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008