Rasfoire documente

Decizia 99/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Hotarirea 192/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Ordinul 403/2008 pentru aprobarea normelor privind condiţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pot beneficia de compensaţie lunară pentru chirie

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Hotarirea 9/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Motiunea 1/2008 SIMPLĂ - Stop degradării nivelului de trai! Stop iresponsabilităţii din sectorul energetic!

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Decizia 91/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Decizia 93/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Decizia 96/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Hotarirea 194/2008 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Hotarirea 199/2008 privind preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Ordinul 527/2008 privind persoanele competente să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor privind întărirea disciplinei contractuale

publicat in M.Of. 154 din 28-feb-2008