Rasfoire documente

Decizia 11/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 46/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 61/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 43/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 44/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. II alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 45/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 62/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 66/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008