Rasfoire documente

Ordinul 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2008

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Decizia 53/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi ale art. 30 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Hotarirea 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Hotarirea 174/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Precizari din 2008 privind încheierea exerciţiului financiar 2007 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Decizia 52/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Hotarirea 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Hotarirea 182/2008 pentru aprobarea înţelegerii dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnată la Bucureşti la 22 noiembrie 2007, privind aplicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Intelegere din 2007 între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnată la Bucureşti la 22 noiembrie 2007, privind aplicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Ordinul 2044/2008 privind declasarea imobilului ''Casa Gheorghe Jurubiţă'' din satul/comuna Ştorobăneasa, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Ordinul 19/2008 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului financiar 2007 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008