Rasfoire documente

Decizia 84/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 47/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 50/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (1) şi art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 54/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 57/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (3), (4), (5), (6), ale art. 9 lit. a) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 59/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 405^3 din Codul de procedură civilă si ale art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 68/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23, art. 26, art. 49 alin. (6), art. 68 alin. (1) lit. a)-g), art. 69 alin. (1) lit. e), art. 75, art. 76, art. 77 şi art. 86 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 83/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008