Rasfoire documente

Ordinul 254/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) ''Decont special de taxă pe valoarea adăugată''

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Acord din 2007 de colaborare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Ordinul 2006/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină ''Grigore Antipa'' - INCDM Constanţa

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Ordinul 165/2008 privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2008

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Hotarirea 181/2008 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Hotarirea 185/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Bacău

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Regulamentul 4/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008