Rasfoire documente

Hotarirea 166/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2008 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor de şomaj

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Reguli din 2008 de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Ordonanta urgenta 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 167/2008 privind încetarea exercitării de către domnul Păduraru Nicuşor a atribuţiilor funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 168/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 169/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Ordinul 2687/2007 privind aprobarea programelor revizuite pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Ordinul 57/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor de şomaj

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 108/2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008