Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Decizia 17/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 raportate la art. 2781 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Decizia 18/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e), art. 21 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (10) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordinul 138/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordinul 139/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordinul 140/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Decizia XXIII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii referitor la natura juridică a acţiunii în regres exercitată de asigurător împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008