Rasfoire documente

Ordinul 349/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Ordinul 177/C/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Contract-Cadru din 2008 de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Procedura din 2008 de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Regulament din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Hotarirea 8/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Decizia 38/2008 [R] referitoare la constituţionalitatea art. 13 şi a art. 18^1 din Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Decizia 39/2008 [R] referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Ordinul 68/2008 privind aprobarea Procedurii şi a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008